Lesbrieven Nieuwe Economie

Auteur: Babette Anhalt

  • Vacature stagiair communicatie

    Vacature stagiair communicatie

    Bij Economieles.nu zoeken we een stagiair communicatie, startdatum zo snel mogelijk. Bij Economieles.nu ontwikkelen we lesbrieven Nieuwe Economie (voor havo en vwo) die leerlingen de kennis en tools geven om economische ideeën te onderzoeken. Maar dan moeten we er wel voor zorgen dat zoveel mogelijk economiedocenten weten dat deze lesbrieven bestaan en gemotiveerd raken om…

  • Actueel: Waarom is alles zo duur?

    Actueel: Waarom is alles zo duur?

    Waarom kost alles ineens veel meer geld? Waarom is de inflatie hier hoger dan in andere EU-landen? Waarom kan mijn loon niet gewoon meestijgen met de prijzen? Moet de overheid niet iets doen?