Of Inloggen om je betaalde cursussen te doorlopen.

Homepage

Lesbrieven Nieuwe Economie

We leven in een wereld die snel verandert. Dit heeft invloed op ons economieonderwijs. De lesbrieven Nieuwe Economie (voor havo en vwo) ondersteunen jou om jongeren hierop voor te bereiden. Met thema’s als circulaire economie, echte prijzen en groei en indicatoren.

De lesbrieven zijn plug & play te gebruiken tijdens een lesuur in de vrije ruimte van het onderwijs. Probeer de lesbrief ‘Wat is (van) waarde?’ gratis en ontdek hoe je jouw lessen kunt verrijken met onze lesstof.

Wil jij:

  • Het kritisch denkvermogen van je leerlingen stimuleren?
  • Leerlingen kennis laten maken met verschillende perspectieven op economie?
  • Leerlingen vaardigheden geven waarmee ze bewuste wereldburgers worden?
  • Leerlingen leuke economielessen geven?

Verschillende economische stromingen kijken op een andere manier naar onderwerpen als de markt, de mens, ecologie en welvaart. Deze bredere blik op de economie is belangrijk om mee te geven aan leerlingen. Het vak economie moet leerlingen bewust maken van hun rol in de economie, als burger en consument, als werknemer of zelfs als producent of beleidsmaker.

Dan zijn de lesbrieven Nieuwe Economie iets voor jou!

“Dit lesmateriaal is een cruciale eerste stap in de richting van nieuw economie onderwijs. Het materiaal is rijk, relevant en sluit goed aan op de bestaande eindtermen van havo en vwo.”
(Bastiaan van der Broek, economiedocent havo/vwo

Plug & Play lesbrieven voor één lesuur

Elke lesbrief is ontwikkeld voor één lesuur. In die tijd maak je leerlingen bekend met nieuw economisch thema’s. Het digitale materiaal biedt activerende lesvormen die aansluiten bij de belevingswereld van jongeren. De lesbrieven maken de economieles weer leuk! Alle lesbrieven zijn ‘plug en play’ te gebruiken en vragen maar zeer beperkte voorbereiding. Meer weten? Kijk het webinar uit de Week van het Economieonderwijs, waarin we meer vertellen over de lesbrieven.

Theoretisch kader

Hoe de lesbrief past in de economische theorie en methode op school. Achtergrond voor de docent, met weinig leestijd.

Presentatie voor in de klas

Boeiende, kant-en-klare presentatie voor digibord of beamer, waarmee je direct aan de slag kunt.

Handleiding docent

Concrete handvatten om de les eenvoudig en snel op te zetten, met zo weinig mogelijk voorbereidingstijd.

Werkblad leerlingen

Digitale, activerende en leuke lesvormen voor de leerling. Ook als download om op papier uit te delen.

Met, voor en door economiedocenten

In samenspraak met een Adviesraad van Economen van de Radboud Universiteit, Erasmus Universiteit en de Universiteit van Amsterdam.

Kritisch denken ontwikkelen

Met de juiste kennis en vaardigheden kunnen jouw leerlingen beter omgaan met de snelle veranderingen in onze samenleving. Ze leren hoe zij als bewuste wereldburgers kunnen bijdragen aan oplossingen voor de uitdagingen waar we voor staan.

Het vak economie bereidt de leerlingen natuurlijk ook voor op een vervolgstudie economie. Nieuw economisch denken zorgt voor een betere aansluiting bij het hoger onderwijs, waar diversiteit in economisch denken meer centraal is komen te staan.

Nieuws en tips voor je economieles