Lesbrieven Nieuwe Economie

Homepage

Samen vernieuwen we het economieonderwijs

Vind je net als wij dat het economieonderwijs op havo en vwo een update kan gebruiken? Zodat thema’s als duurzaamheid, MVO, welzijn en circulaire economie ook een plek krijgen in het klaslokaal? We beter aansluiten op actuele vragen van leerlingen over de wereld om hen heen? En we leerlingen vaardigheden geven om bewuste wereldburgers te worden? Dan zijn de online lesbrieven Nieuwe Economie iets voor jou!

Onze lesbrieven geven havo- en vwo-leerlingen op een inspirerende en leuke manier een bredere blik op economie.

De lesbrieven zijn plug & play te gebruiken tijdens een lesuur in de vrije ruimte van het onderwijs. En beschikbaar via een handige online leeromgeving. Probeer de lesbrief ‘Wat is (van) waarde?’ gratis en ontdek hoe je jouw lessen snel en makkelijk kunt verrijken met ons online lesmateriaal.

“Dit lesmateriaal is een cruciale eerste stap in de richting van nieuw economie onderwijs. Het materiaal is rijk, relevant en sluit goed aan op de bestaande eindtermen van havo en vwo.”
Bastiaan van der Broek, economiedocent havo/vwo

Lesbrieven nieuwe economie

In de economielessen op school gaat het vooral over marktmechanisme, economische groei en winstmaximalisatie. Als economiedocent wil je leerlingen verder laten kijken dan het gangbare economische denkkader. En in je les ook aandacht besteden aan thema’s als duurzaamheid, circulaire economie en brede welvaart.

Maar hoe maak je leerlingen enthousiast met goede, aansprekende lessen in weinig tijd? Met onze kant-en-klare lesbrieven geef je nieuw economische theorie een plek in je klaslokaal mét een leuke economieles. Deze lesbrieven vind je in de online leeromgeving. De online leeromgeving bundelt alle lesmaterialen en interactieve opdrachten voor de leerlingen. In de online leeromgeving vind je:

Theoretisch kader

Hoe de lesbrief past in de economische theorie en methode op school. Achtergrond voor jou als docent, met weinig leestijd.

Presentatie klas

Boeiende, kant-en-klare presentatie voor digibord of beamer, waarmee je in je klas direct aan de slag kunt.

Handleiding docent

Concrete handvatten om de online les eenvoudig en snel op te zetten, met zo weinig mogelijk voorbereidingstijd.

Online opdrachten

Digitale, activerende en leuke lesvormen voor de leerling. Directe toegang met QR-code of een link die je verspreidt in de klas.

Plug & Play lesbrieven nieuwe economie voor één lesuur

Elke lesbrief is ontwikkeld voor één lesuur. Met een compleet, makkelijk te gebruiken online programma leren je leerlingen meer over nieuw economisch thema’s. Het digitale materiaal bied hen activerende lesvormen die aansluiten bij hun belevingswereld. De online lesbrieven maken de economieles weer leuk! En, als docent heb je het al druk genoeg. Daarom zijn alle lesbrieven ‘plug & play’ te gebruiken en kosten je weinig voorbereidingstijd.

Lesbrieven nieuwe economie: met, voor en door economiedocenten

In samenspraak met een Adviesraad van Economen van de Radboud Universiteit, Erasmus Universiteit en de Universiteit van Amsterdam.

Anders denken over economie

In het huidige curriculum gaat de aandacht vooral naar nut en noodzaak van economische groei. Maar marktwerking is nu eenmaal niet de oplossing voor alle maatschappelijke vraagstukken.

In de gratis online lesbrief gaan je leerlingen aan de slag met het begrip ‘waarde’. Wat je koopt heeft niet alleen financiële waarde, maar ook sociale en ecologische waarde. Hoe zit dat precies met kleding? Wat vind je zelf belangrijk en hoe beïnvloedt dat jouw koopgedrag? Zo laat je leerlingen op een leuke manier anders nadenken over economie en maak je hun blikveld ruimer.

Nieuws en tips voor je economieles