Of Inloggen om je betaalde cursussen te doorlopen.

Homepage


Lesbrieven Nieuwe Economie

We leven in een wereld die snel verandert. Dit heeft invloed op ons economieonderwijs. Met welke bril kijken we naar de economie? De lesbrieven Nieuwe Economie (voor havo en vwo) geven leerlingen de kennis en tools om economische ideeën te onderzoeken.

De lesbrieven zijn ontwikkeld door:


Wil jij:

 • Het kritisch denkvermogen van je leerlingen stimuleren?
 • Leerlingen kennis laten maken met verschillende perspectieven op economie?
 • Leerlingen vaardigheden geven waarmee ze bewuste wereldburgers worden?

Dan zijn de lesbrieven Nieuwe Economie iets voor jou!

“Door de lesbrief heb ik geleerd dat de economie over meer gaat dan alleen geld … dat het ook gaat om sociale en ecologische waarden binnen de economie en hoe een economie duurzaam kan zijn. Niet alleen duurzaam voor de wereld maar voor het behoud van onze economie.”
(leerling, 5 vwo Rotterdam)

Lesbrieven

Elke lesbrief is ontwikkeld voor één lesuur. In die tijd maak je leerlingen bekend met nieuw economisch thema’s. Het digitale materiaal biedt activerende lesvormen die aansluiten bij de belevingswereld van jongeren. Een lesbrief bestaat uit een theoretisch kader, presentatie voor in de klas, een handleiding voor de docent en een werkblad voor de leerlingen. De lesbrieven zijn ‘plug en play’ te gebruiken en vragen maar zeer beperkte voorbereiding. Je kunt ook de webinar uit de Week van het Economieonderwijs hier terugkijken, waarin we meer vertellen over de lesbrieven.

Our New Economy en Day for Change ontwikkelen een reeks lesbrieven Nieuwe Economie met, voor en door economiedocenten, in samenspraak met een adviesraad van economen van de Radboud Universiteit, Erasmus Universiteit en de Universiteit van Amsterdam.

Gratis: lesbrief Wat is (van) Waarde?

Omdat we graag iedereen kennis laten maken met onze lesbrieven, is de lesbrief ‘Wat is (van) Waarde’ gratis te bestellen in de winkel.

Interesse in de lesbrieven Nieuwe Economie?

Via de nieuwsbrief houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen. Regelmatig publiceren we korte lessen gerelateerd aan de actualiteit. In 2023 en 2024 publiceren we elk kwartaal een kant en klare lesbrief, geschikt voor een heel lesuur. Vanaf januari kan je je bovendien aanmelden voor docententrainingen bij jou op school of online.

 • In de lesbrief ‘Waardevol Werk’ leren leerlingen kritisch na te denken over de waarde van werk, hoe werk is veranderd in de tijd en wat dit betekent voor hun toekomst. Daarnaast ontdekken ze wat werk voor henzelf betekent.

 • Echte prijzen zorgen ervoor dat bedrijven veel transparanter moeten opereren en dat er extra betaald kan worden voor sociale en ecologische waarde. In deze lesbrief leren de leerlingen hoe echte prijzen inzicht geven in de ecologische en sociale kosten en daaronder liggende problemen.

 • Grondstoffen zijn eindig, terwijl het gebruik stijgt door toenemende productie en bevolkingsgroei. Dit heeft grote impact op bestaande ecosystemen. Nederland wil toe naar een Circulaire Economie, maar wat houdt dat in? En hoe kunnen producenten en consumenten hieraan bijdragen?

 • In deze digitale lesbrief staat het begrip groei centraal. Waarom moet de economie groeien en hoe kunnen we dat het beste meten? Leerlingen leren kritisch nadenken over het concept groei en worden uitgedaagd hun standpunt hierover goed te beargumenteren.

 • In deze lesbrief gaan we aan de slag met het begrip ‘waarde’ in de economie. Wat verstaan we onder (economische) waarde, en wat vindt de leerling zelf belangrijk? De leerling leert verschillende perspectieven op economie herkennen en vergelijken en het onderscheid tussen financiële, sociale en ecologische waarde beschrijven en beoordelen.

Kritisch denken

Verschillende economische stromingen kijken op een andere manier naar onderwerpen als de markt, de mens, ecologie en welvaart. Deze bredere blik op de economie is belangrijk om mee te geven aan leerlingen. Het vak economie moet leerlingen bewust maken van hun rol in de economie, als burger en consument, als werknemer of zelfs als producent of beleidsmaker.

Met de juiste kennis en vaardigheden kunnen jouw leerlingen beter omgaan met de snelle veranderingen in onze samenleving. Ze leren hoe zij als bewuste wereldburgers kunnen bijdragen aan oplossingen voor de uitdagingen waar we voor staan. Het vak economie bereidt de leerlingen natuurlijk ook voor op een vervolgstudie economie. Nieuw economisch denken zorgt voor een betere aansluiting bij het hoger onderwijs, waar diversiteit in economisch denken meer centraal is komen te staan.

Het laatste nieuws

 • Vacature stagiair communicatie bij Economieles.nu
  Bij Economieles.nu zoeken we een stagiair communicatie, startdatum zo snel mogelijk. Bij Economieles.nu ontwikkelen we lesbrieven Nieuwe Economie (voor havo en vwo) die leerlingen de kennis en tools geven om economische ideeën te onderzoeken. Maar dan moeten we er wel voor zorgen dat zoveel mogelijk economiedocenten weten dat deze lesbrieven bestaan en gemotiveerd raken om […]
 • Nieuwe lesbrief in maart
  ONE en Day for Change ontwikkelden de afgelopen tijd 5 lesbrieven over nieuw economische thema’s. In maart komt een nieuwe lesbrief uit. Met de lesbrieven kun je op inspirerende en praktische wijze andere ideeën over de economie overdragen. De lesbrieven helpen leerlingen bekend te raken met nieuw economische begrippen vanuit verschillende economische theorieën (een pluriforme […]
 • Actueel: Waarom is alles zo duur?
  De les van week 43 in de serie actuele lessen, ontwikkeld door Irene de Vries. Met deze lessen kun je jouw economieonderwijs aan laten sluiten bij het nieuws van dit moment. Waarom kost alles ineens veel meer geld? Waarom is de inflatie hier hoger dan in andere EU-landen? Waarom kan mijn loon niet gewoon meestijgen […]
 • Lancering Economieles.nu – 16 november
  Op 16 november lanceerden Our New Economy (ONE) en partner Day for Change de nieuwe website voor lesmaterialen in het voorgezet onderwijs: economieles.nu. De site biedt lesmateriaal en trainingen voor het voortgezet onderwijs rond nieuw economische thema’s. Om jou te ondersteunen in het onderwijzen van economie in een breder perspectief. Lesbrieven havo/vwo Our New Economy (ONE) […]
 • Week van het Economieonderwijs
  Van maandag 14 tot en met vrijdag 18 november 2022 was de eerste editie van de Week van het Economieonderwijs. Dit is dé landelijke week voor toekomstbestendig economieonderwijs in Nederland voor alle onderwijslagen van vo, mbo, hbo tot wo. De Week van het Economieonderwijs geeft een podium aan inspirerende onderwijsprofessionals en instellingen die actief zijn […]