Lesbrieven Nieuwe Economie

Over ons

Naar een pluriforme blik op economie

Jongeren kritisch leren nadenken én bewust maken van hun rol in de economie als consument, als werknemer of als producent. Dat is een van de belangrijkste taken van het vak economie in het voortgezet onderwijs. Leerlingen van havo en vwo krijgen in de economielessen veel inzichten aangereikt om de wereld beter te begrijpen.

Grote onderwerpen en uitdagingen van onze tijd raken onze economie en hebben invloed op ons economisch denken. Denk aan klimaatverandering en migratie, schaarste aan grondstoffen en geopolitiek, energietransitie, een pandemie en de financiering van onze gezondheidszorg. Steeds meer economiedocenten hebben behoefte aan aanvullend lesmateriaal rondom deze ‘nieuwe economie’. Daarin staat een meer pluriform denken centraal, met aandacht voor thema’s als welzijn, gelijkheid en duurzaamheid.

“Leraren hebben binnen het examenprogramma ongeveer 50 procent vrije ruimte in het onderwijs, waarin ze met de online lesbrieven aan de slag kunnen. Leerlingen moeten zich straks in een complexe wereld staande houden, dus gun ze die wijdere blik op de economie.”

Babette Anhalt, Day for Change

Verrijkende lesbrieven en trainingen

Day for Change en Our New Economy ontwikkelen samen lesbrieven nieuwe economie. Met steun van de Goldschmeding Foundation maken we deze lesbrieven en materialen beschikbaar in een interactieve en online leeromgeving. De komende jaren breiden we het aantal online lesbrieven uit zodat we nog meer nieuw economische thema’s kunnen behandelen. In september 2024 zijn er 13 lesbrieven over de nieuwe economie beschikbaar, verdeeld over 8 thema’s. Meld je aan voor onze nieuwsbrief om daarvan op de hoogte te blijven.

De economen van ONE zorgen voor een grondig theoretisch economisch kader. De docenten en educatie-specialisten van Day for Change voegen daar hun jarenlange ervaring met het ontwikkelen van onderwijsmateriaal en -activiteiten aan toe. Daarnaast ontwikkelen we alle lesmaterialen in samenspraak met een klankbordgroep van economiedocenten en een adviesraad van economen van de Radboud Universiteit, Erasmus Universiteit en de Universiteit van Amsterdam.

Bijdrage aan de ontwikkeling van leerlingen

Met onze online lesbrieven, trainingen en praktische materialen willen we een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van leerlingen en hun toekomst. In het hoger onderwijs is er al een duidelijke ontwikkeling naar meer diversiteit in het economieonderwijs. Learning labs en minors rond de Sustainable Development Goals, betekeniseconomie etc. schieten als paddenstoelen uit de grond. Het is noodzakelijk om scholieren hier beter op voor te bereiden door er in het voortgezet onderwijs al mee te werken.

  • Stimuleren kritisch denkvermogen
  • Tools om economische ideeën te onderzoeken
  • Inspiratie en motivatie om het systeem te veranderen
  • Vaardigheden voor hun toekomst
  • Ontwikkeling naar bewuste wereldburgers
  • Beter voorbereid op hun vervolgstudie

“Meer dan ooit ervaren we op dit moment dat alles met elkaar verbonden is. Armoede, globalisering, klimaatverandering, een gezondheidscrisis én economische ontwikkeling. Jongeren kritisch leren nadenken en bewust maken dat de keuzes die ze maken in het economisch verkeer invloed hebben op de wereld. Dat is volgens mij de belangrijkste taak van het economieonderwijs. Zo bereiden we jongeren voor op een toekomst waarin zij kansen weten te grijpen, zowel in relatie tot het verwerven van een eigen inkomen als in het bereiken van noodzakelijke maatschappelijke verandering.”

Babette Anhalt, directeur Day for Change

Met, voor en door economiedocenten

Ontwikkeld met, voor en door economiedocenten. In samenspraak met een klankbordgroep van economiedocenten en een adviesraad van economen van de Radboud Universiteit, Erasmus Universiteit en de Universiteit van Amsterdam: Esther Mirjam Sent, Ferry Haan, Govert Buijs, Henk Delger en Henri de Groot. De raad heeft een adviserende functie. De redactie neemt de volledige eindverantwoordelijkheid voor de inhoud van de lesbrieven. 

“We leveren niet de antwoorden op de vragen, maar zorgen dat leerlingen kritisch gaan nadenken. Zo krijgen ze een bredere blik op de economie, worden kritische deelnemer aan de maatschappij en kunnen beter omgaan met grote en urgente problemen die om oplossingen vragen.”

Maarten Nijman, Our New Economy

Our New Economy

Our New Economy (ONE) staat voor een economie die goede levens voor alle mensen realiseert binnen de grenzen van de Aarde. Daarvoor werken ze met denkers en doeners aan theorieën die aantonen dat het echt anders kan. Zo kan iedereen meedoen en een bijdrage leveren aan een nieuwe duurzame en sociale economie.
>> Meer over ONE

Our New Economy is een stichting zonder winstoogmerk en in bezit van een ABNI status.

Day for Change

Day for Change gelooft dat duurzame economische ontwikkeling, goed voor mens, dier en de planeet voorwaarde is voor een eerlijke wereld. Zonder armoede. Met gelijke kansen voor iedereen. Met educatieve activiteiten leren kinderen en jongeren over wereldburgerschap, duurzaam ondernemen en hun plaats in de wereld.
>> Meer over Day for Change

Day for Change is een stichting zonder winstoogmerk en in bezit van een ANBI status.

Goldschmeding Foundation

De Goldschmeding Foundation voor Mens, Werk en Economie werkt aan een betere wereld vanuit de overtuiging dat we er allemaal baat bij hebben als we meer naar elkaar omkijken. De foundation steunt projecten die aantoonbaar bijdragen aan blijvende verandering voor een inclusieve arbeidsmarkt, duurzaam werk en een menswaardige economie.
>> Meer over Goldschmeding Foundation

Het team van Economieles.nu