Lesbrieven Nieuwe Economie

Grondstoffen en Generaties

havo/vwo
– Bovenbouw
domein: B, D, E, F, H, I
 10,00

Plug & Play interactieve lesbrief. We zijn effectiever dan ooit in het winnen van grondstoffen. Gaan naar de feiten kijken: welke materialen spelen eigenlijk de hoofdrol in onze economie? Waar komen ze vandaan? Hoe houdbaar is ons huidige consumptiepatroon, en welke rol kan innovatie spelen om alternatieven te vinden?

Beschrijving

We zijn effectiever dan ooit in het winnen van grondstoffen. Dat betekent twee dingen: we hebben heel veel materiaal beschikbaar voor onze economie, en we maken de beschikbare voorraden heel snel op. Volgens sommige maatstaven eten we de planeet te snel op, anderen zien dat optimistischer. Maar weinig mensen kijken naar de feiten: welke materialen spelen eigenlijk de hoofdrol in onze economie? Waar komen ze vandaan? Hoe houdbaar is ons huidige consumptiepatroon, en welke rol kan innovatie spelen om alternatieven te vinden? En welke rol speelt energie hierbij?

Leerlingen duiken in deze les ook de cijfers in en onderzoeken de voorraden, de productie en consumptie. Dit helpt hen kritisch na te denken over hoe we in de economie het gebruik van grondstoffen beter een plek kunnen geven.

Aan het einde van het lesuur kunnen leerlingen:

  • Begrijpen dat voor alles wat geproduceerd wordt grondstoffen en energie nodig is;
  • Uitleggen welke gevolgen en uitdagingen ons grondstofgebruik heeft;
  • Alternatieven voor ons huidige grondstofgebruik onderscheiden en benoemen.

De lesbrief ‘Grondstoffen en Generaties’ is goed te gebruiken in de vrije ruimte om nieuw economische theorie een plek in het klaslokaal geven.

Hoe werkt de lesbrief ‘Grondstoffen en Generaties’

Hoe werkt de lesbrief?

De verrijkende lesbrief is plug & play te gebruiken en staat in een online leeromgeving. Om met het materiaal te werken, heb je alleen een internetverbinding nodig met een PC, laptop, tablet of smartphone. De kant-en-klare digitale presentatie kun je in de klas laten zien met een smartboard/digibord of beamer.

Met een QR-code in de digitale presentatie kunnen leerlingen direct inloggen in de juiste bijbehorende online opdracht. Stuur hiervoor de opdracht-link naar je klas (bvb in Teams) of laat leerlingen de QR-code scannen met hun telefoon, tablet of laptop. Geen goede verbinding in de klas of een andere technische hobbel? De opdrachten voor leerlingen zijn ook te printen en uit te delen als papieren werkblad.

Theoretisch kader

Hoe de lesbrief past in de economische theorie en methode op school. Achtergrond voor jou als docent, met weinig leestijd.

Docenthandleiding

Concrete handvatten om de online les eenvoudig en snel op te zetten, met zo weinig mogelijk voorbereidingstijd.

Presentatie klas

Boeiende, kant-en-klare presentatie voor digibord of beamer, waarmee je in je klas direct aan de slag kunt.

Online opdrachten

Digitale, activerende en leuke lesvormen voor de leerling. Directe toegang met QR-code of link van de docent.

Lesbrief ‘Grondstoffen en Generaties’ bestellen

Lesbrief bestellen

De lesbrief ‘Grondstoffen en Generaties’ is te bestellen in de winkel. Klik op de bestelknop en voltooi de aankoop in de winkel. Na een paar minuten ontvang je een e-mail met een link waarmee je direct toegang krijgt tot je account in de online leeromgeving. Geen mail ontvangen? Check dan je spambox.

Sneak preview opdracht

De lessen op economieles.nu hebben altijd activerende en leuke opdrachten voor de leerling. Deze helpen om de leerstof actief te verwerken en toe te passen.

>> Benieuwd hoe dit eruitziet? Leerlingen gaan aan de slag met stellingen, waarbij niet het juiste antwoord centraal staat, maar het gesprek met de klas.

We leven in een wereld die snel verandert. Dit heeft invloed ook op ons economisch denken: met welke bril kijken we naar de economie? In deze les onderzoeken we de rol van grondstoffen in onze economie en verkennen we de gevolgen, uitdagingen en mogelijke alternatieven.

Per expertgroep geven de leerlingen aan welke impact de verandering die zij bekeken hebben heeft op de kobalt-markt.

In de uitgangssituatie komt een evenwichtsprijs van $32 per kilo tot stand. In totaal wordt ongeveer 200 miljoen kilo afgenomen. In 5 groepen kijken de leerlingen vanuit een bepaald perspectief naar de kobalt- markt.

De 5 groepen krijgen elk een opdrachtblad met enkele bronnen (artikelen die verband houden met de vraag naar kobalt). Bij deze artikelen worden verschillende vragen gesteld op basis waarvan de groepen inschatting maken van de verschuiving van de vraag- of aanbod lijn. Doordat elke groep met andere bronnen en vanuit een ander perspectief (Nederland, een productie-land, accu technologie, …) werkt, ontstaan verschillende inzichten.

Extra informatie

Domein

B, D, E, F, H, I

Onder- of bovenbouw

Bovenbouw

Opleidingsniveau

havo, vwo