Lesbrieven Nieuwe Economie

Lesbrieven

 • Inclusieve Economie

  6 Lessenin
  • Inclusieve Economie 10,00

  Hoe ziet een economie eruit waarin iedereen volwaardig mee kan doen en in zijn behoeften kan voorzien? Dit is belangrijk omdat de economische kant van ons leven veel bepaalt: waar en hoe we kunnen wonen, of we gezond kunnen zijn, wat voor bijdrage we kunnen leveren en wat we daarvoor terugkrijgen. Naarmate dat ongelijker verdeeld is, groeien de problemen in de samenleving.

  Cursusvoorbeeld – (2 lesvoorbeeld)

 • Ecologische Economie

  6 Lessenin
  • Ecologische Economie 10,00

  Grondstoffen zijn eindig, terwijl het gebruik stijgt door toenemende productie en bevolkingsgroei. Dit heeft grote impact op bestaande ecosystemen. Nederland wil toe naar een Circulaire Economie, maar wat houdt dat in? En hoe kunnen producenten en consumenten hieraan bijdragen?

  Cursusvoorbeeld – (2 lesvoorbeeld)

 • Waardevol werk

  10 Lessenin
  • Waardevol werk 10,00

  In de lesbrief ‘Waardevol Werk’ leren leerlingen kritisch na te denken over de waarde van werk, hoe werk is veranderd in de tijd en wat dit betekent voor hun toekomst. Daarnaast ontdekken ze wat werk voor henzelf betekent.

  Cursusvoorbeeld – (4 lesvoorbeeld)

 • Echte prijzen

  11 Lessenin
  • Echte prijzen 10,00

  Echte prijzen zorgen ervoor dat bedrijven veel transparanter moeten opereren en dat er extra betaald kan worden voor sociale en ecologische waarde. In deze lesbrief leren de leerlingen hoe echte prijzen inzicht geven in de ecologische en sociale kosten en daaronder liggende problemen.

  Cursusvoorbeeld – (4 lesvoorbeeld)

 • Hoe (zo) circulair?

  8 Lessenin
  • Hoe (zo) circulair 10,00

  Grondstoffen zijn eindig, terwijl het gebruik stijgt door toenemende productie en bevolkingsgroei. Dit heeft grote impact op bestaande ecosystemen. Nederland wil toe naar een Circulaire Economie, maar wat houdt dat in? En hoe kunnen producenten en consumenten hieraan bijdragen?

  Cursusvoorbeeld – (3 lesvoorbeeld)

 • Groei en indicatoren

  10 Lessenin
  • Groei en indicatoren 10,00

  In deze digitale lesbrief staat het begrip groei centraal. Waarom moet de economie groeien en hoe kunnen we dat het beste meten? Leerlingen leren kritisch nadenken over het concept groei en worden uitgedaagd hun standpunt hierover goed te beargumenteren.

  Cursusvoorbeeld – (4 lesvoorbeeld)

 • Wat is (van) waarde?

  10 Lessenin
  • Wat is (van) waarde? 0,00

  In deze lesbrief gaan we aan de slag met het begrip ‘waarde’ in de economie. Wat verstaan we onder (economische) waarde, en wat vindt de leerling zelf belangrijk? De leerling leert verschillende perspectieven op economie herkennen en vergelijken en het onderscheid tussen financiële, sociale en ecologische waarde beschrijven en beoordelen.

  Cursusvoorbeeld – (4 lesvoorbeeld)