Lesbrieven Nieuwe Economie

Lesbrief categorie: Onderbouw

  • Wat is (van) waarde?

    10 Lessenin
    • Wat is (van) waarde? 0,00

    In deze lesbrief gaan we aan de slag met het begrip ‘waarde’ in de economie. Wat verstaan we onder (economische) waarde, en wat vindt de leerling zelf belangrijk? De leerling leert verschillende perspectieven op economie herkennen en vergelijken en het onderscheid tussen financiële, sociale en ecologische waarde beschrijven en beoordelen.

    Cursusvoorbeeld – (4 lesvoorbeeld)