Lesbrieven Nieuwe Economie

Categorie: Niet gecategoriseerd

  • Nieuwe lesbrief: Consumeer of minder

    Nieuwe lesbrief: Consumeer of minder

    Hoeveel heb je echt nodig? In ieder geval wel onze nieuwste lesbrief ‘Consumeer of minder?’, omdat je met je leerlingen op zoek gaat naar antwoorden op deze en andere vragen die te maken hebben met consumptie, consumentisme en de consumptiemaatschappij.   Met je leerlingen onderzoek je antwoorden op vragen als: In de les bestudeer je met je…

  • Sneak preview nieuwe lesbrief

    Sneak preview nieuwe lesbrief

    Half januari komt onze nieuwe lesbrief uit: Wat is economie?’ Het antwoord op die vraag lijkt voor de hand liggend, maar is het dat ook? Joris Tieleman, redacteur van onze lesbrieven Nieuwe Economie en senior economist bij Our New Economy, geeft in onderstaande video alvast een sneak peak van deze lesbrief. Wil je op de…