Lesbrieven Nieuwe Economie

Nieuwe lesbrief ‘Wat is Economie?’: gratis te bestellen tot 29 februari

Wat is economie? Het antwoord op die vraag is minder eenvoudig dan je misschien denkt. In onze nieuwste lesbrief ‘Wat is Economie?’ staan we stil bij het feit dat er twee manieren zijn om naar het begrip ‘economie’ te kijken. Wat bedoelen we eigenlijk als we over economie praten?

Ten eerste hebben we ‘de economie’: het economisch systeem van winning, productie, distributie, consumptie en uitstoot waarmee samenlevingen zichzelf voorzien om het leven in stand te houden en de kwaliteit ervan te verbeteren. Ten tweede kunnen we de economische wetenschap bedoelen: de manier waarop economen dit menselijk handelen inzichtelijk proberen te maken.

Het is belangrijk dat leerlingen dit inzicht met de lesbrief aangereikt krijgen. Ze gaan dan begrijpen hoe die twee begrippen soms voor verwarring zorgen omdat ze per ongeluk door elkaar worden gebruikt in de media. En ze leren inzien hoe de wetenschap en de echte wereld zich tot elkaar verhouden. Essentiële vaardigheden in de nieuwe economie.

Of zoals Joris Tieleman, redacteur bij Economieles.nu en senior econoom bij Our New Economy, zegt over de lesbrief ‘Wat is Economie?’: “In deze lesbrief gaan we in op economie als systeem in de echte wereld én de economie als wetenschap.”

Er zijn twee versies van de lesbrief: eentje voor de onderbouw en eentje voor de bovenbouw. Beide zijn geschikt voor leuke economielessen aan havo en vwo.De lesbrief is onderdeel van onze serie lesbrieven over de Nieuwe Economie. Speciaal voor de introductie van deze nieuwste lesbrief is deze tot en met 29 februari 2024 gratis te bestellen in onze winkel, met de waardeboncode WATISECONOMIE.

Lees eerst meer over de lesbrief ‘Wat is Economie?‘.

Lesbrief wat is economie

Geplaatst

in

door

Tags: